Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Pa oedran sydd angen i chi gymryd rhan mewn sesiwn?

Gan nad yw hwn yn chwarae meddal, mae elfennau o'r cwrs nad ydynt yn addas ar gyfer plant dan 5 oed. Fodd bynnag, rydym yn cynnig sesiynau ar gyfer plant iau felly cadwch olwg ar ein tudalen digwyddiadau neu dilynwch ni ar Facebook i fyny a sesiynau i ddod.

A all oedolion gymryd rhan?

Wrth gwrs! Rydym hefyd yn cynnig sesiynau arbennig i oedolion ar adegau ac yn gallu darparu ar gyfer digwyddiadau penodol. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion ar hyn.

Ydych chi'n gwneud partïon?

Ydyn! Yma yn EGNI rydym wrth ein boddau i barti! Edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau er mwyn cael gwybodaeth am ba bartïon rydym yn eu cynnig.

Oes angen i mi lofnodi ymwadiad?

Oes. Cyn cymryd rhan mewn sesiwn yma yn EGNI, bydd briff diogelwch a bydd rhaid arwyddo ymwadiad.

DILYNWCH EGNI 

  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon

© 2023 by Roundhouse. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon