Diogelwch

Mae diogelwch ein cwsmeriaid yn holl bwysig i ni. Nid 'softplay' yw EGNI. Cwrs rhwstr dan do yn EGNI, ac felly mae'n bwysig eich bod yn dilyn y rheolau amlinellwyd isod.  Gofynnwyd i bawb sydd yn cymryd rhan i wrando ar ein rheolau diogelwch cyn dechrau'r sesiwn ac i rieni arwyddo cytundeb diogelwch, Ond, y nod fwyaf yw i gael hwyl, mae'r rheolau isod yn caniatáu i bawb cael hwyl a sbri mewn ffordd ddiogel!

Please watch the safety briefing and read the waiver below prior to your visit

DILYNWCH EGNI 

  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon

© 2023 by Roundhouse. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon