Ysgolion

Pam ddod i EGNI?

Mae EGNI yn darparu heriau newydd a cyffrous i ddisgyblion trwy sicrhau ffitrwydd trwy chwarae. Busnes teuluol yw EGNI sydd wedi'u hymrwymo i gynnig heini hwylus i blant o bob gallu er mwyn annog disgyblion i fod yn unigolion iachus a hyderus. Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd rhoi cyfleoedd i blant i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy'n eu galluogi i wynebu a goresgyn heriau, yn EGNI mae'r cyfleoedd yma ym mhobman. 

Rydym yn hyblyg ac yn hapus i drafod anghenion eich ysgol gyda chi er mwyn creu ymweliad personol. Cysylltwch ar gyfer mwy o wybodaeth.

Pan ddaeth Ysgol Bro Sannan i EGNI...

DILYNWCH EGNI 

  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon

© 2023 by Roundhouse. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon